Logo
Header text
ЖУРИ

АНДРОНИКА МÀРТОНОВА

БИОГРАФИЯ

Доц.д-р Андроника Мàртонова е филмов критик, изследовател и преподавател по Азиатско кино в Институт за изследване на изкуствата (www.artstudies.bg) към БАН, Сектор Екранни изкуства. Публикува оперативна критика в сайта „Гласове” (www.glasove.com). Автор е на много научни публикации по разнообразните теми на азиатското кино. Преподавател в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” и СУ „Св. Климент Охридски” – Център за източни езици и култури. Курсовете, които води са „Естетика и история на азиатското кино” и „Визуална култура на Източна и Югоизточна Азия”. Като филмов критик е била в състава на журито на множество кинофестивали: Варшава (Полша), Банкок (Тайланд), Бризбън (Австралия), София (България), Алмати (Казахстан)  Битола (Македония), Кочи (Индия). Член на FIPRESCI-Международната асоциация на филмовите критици,  NETPAC – Международната асоциация за промотиране на азиатското кино, СБФД – гилдия Критика и СБЖ – секция Кино.  Мàртонова е носител на няколко награди за високи научни постижения.