Logo
Header text
„АНИМАЦИОННИТЕ ХИБРИДИ“

 

 

ФЕСТИВАЛ В АВАНС

 АНИМАЦИОННИТЕ ХИБРИДИ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВАТА КНИГА НА ПРОФЕСОР ДОКТОР НАДЕЖДА МАРИНЧЕВСКА

 

Надежда Маринчевска е професор в Института за изследване на изкуствата – БАН и е негов заместник-директор. Дългогодишен преподавател в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и НБУ. Автор е на книгите: „Българско анимационно кино 1915-1995“ и „Квадрати на въображението. Естетика на анимационните техники“. Носител е на наградата за кинотеория на Съюза на българските филмови дейци през 2006 и на наградата за критика на Българската филмова академия през 2014.

 

 

Анимационните хибриди“ разглежда смесването на видове, жанрове и филмови кодове в нови екранни форми – една от най-съществените черти на съвременния филмов процес. Анимацията е най-гъвкавата творческа форма на новия век, която прониква както в игралното, така и в документалното кино. Изследването е изградено върху тезата, че именно специфичните особености на анимационната изразност са основа и двигател на нови типове хибридност. Анализът е фокусиран върху промените, които настъпват във филмовия език в резултат на тази хибридизация в дигиталната епоха. Книгата предлага нов поглед към отношението „реално-фантазно“ в киното, а също така разглежда въпроса за „документалната анимация“ като нов тип представяне на достоверния факт.

 

„След двете ѝ основополагащи монографии, посветени на българското анимационно кино и на анимационните техники, в току-що излязлата си трета книга Надежда Маринчевска разширява максимално полето на своите теоретични изследванияс териториите на документалното и игралното кино. В това няма нищо случайно – отново сме свидетели на посветеното ѝ изследване на изкуството на анимацията, на желанието ѝ анимационната образност да се осмисли и обхване в цялата ѝ съвременна динамика и променени контексти.“

„В пъстрата хибридна картина на съвременния киносвят протичат постоянно паралелни процеси – от една страна – стремеж към достоверност, а от друга – тотално изчезване на истинността и доверието в образа. С цялата си книга Надежда Маринчевска доказва, че в тези процеси именно анимацията е „универсалният посредник и двигател за раждането на нови филмови форми“.

„Анимационните хибриди“, както и другите книги на Надежда Маринчевска, се чете леко и увлекателно. Тя просто е много добър разказвач и чудесен водач дори из най-сложните теоретични лабиринти, приближавайки ги максимално и до непрофесионалния читател, без това да намалява научната им стойност. Затова книгите ѝ така бързо се изчерпват.“

 

доц. д-р Невелина Попова

сп. „Проблеми на изкуството“, бр. 3, 2015

 

„Надежда Маринчевска съсредоточава вниманието си върху анимацията като еманация на синкретизма в киното. Интересът ѝ е насочен към „навлизането на стилови похвати, репрезентативни кодове и конвенции от игралното, документалното, научното, образователното и т.н. кино в полето на анимацията“.

„Затова Надежда Маринчевска е категорична, че хибридната технология и естетика стават водещи в производството на аудиовизуален продукт днес“

Людмила Дякова

сп. „Кино“, бр. 1, 2016

 

„Освен общите представи за процесите на документализма и анимацията, в книгата се разглежда и смисълът на „доверието“ към анимационното послание, което, за разлика от документалното кино, не се гради единствено върху разпознаването на истинността на образа, а върху способността на автора да направи обобщение за цял клас типични явления.“

„Анимационните хибриди“ разглежда и опитите на игралното кино да достигне фантастичните възможности на анимационния образ: трансформацията на персонажи и среда, преобразяването, нарушаването на физическите закони и др. Акцентира се върху двете различни проявления на екранно изображение – това на свръхреализма на дигиталното изображение и това „на пълната липса на достоверност“.

доц. д-р Радостина Нейкова

в-к „Култура“, бр. 35 (2827), 16 октомври 2015

PRESENTATIONS GIFEST SUBOTICA

 

 

15.05.2016   10:00 am.  NATFA PRESENTATIONS GIFEST SUBOTICA

www.facebook.com/GIFEST/

http://gifestsubotica.com/

CREATIVE CRITICISM DISCUSSION WITH NANCY DENNEY-PHELPS AND ANDRONIKA MÀRTONOVA

 

 

CREATIVE CRITICISM

15.05.2016  12:00 am in the conference hall of the NATFA:
DISCUSSION WITH NANCY DENNEY-PHELPS AND ANDRONIKA MÀRTONOVA

 

The two members of festival jury, Nancy Phelps - which is one of the most prominent and respected film critics in the world, along with Andronicka Martonova, will talk about skills in creating creative criticism for their successes and achievements. Nancy strives to attend animation festivals around the world and really manages to be everywhere.
She was delighted last year of our festival as a member of the Selection Committee. She wanted to come back to the festival, particularly as a member of International Jury. She wrote a very nice article about the 6-th Edition of Golden Kuker - Sofia Festival which was published in magazines and sites for Culture and Arts in Brussels and in her blog monitored worldwide. Andronika Màrtonova is a filmcritic, researcher and university`s educator in Asian cinema. She
is Associated professor, PhD in Bulgarian Academy of Sciences – Institute of Art Studies (www.artstudies.bg), Screen Art Department. Màrtonova writes as film critic in the online edition “Glasove” (www. glasove.com). She is author of numerous critical and scientific publications on the field of Asian cinema. As a teacher Màrtonova is a guest-lecturer at the National Academy for Theatre and Film Arts /NATFA/ and at Sofia University “St. Kliment Ohridski” – Center for East Languages and Cultures.