Logo
Header text
„АНИМАЦИОННИТЕ ХИБРИДИ“


 

ФЕСТИВАЛ В АВАНС

АНИМАЦИОННИТЕ ХИБРИДИ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВАТА КНИГА НА ПРОФЕСОР ДОКТОР НАДЕЖДА МАРИНЧЕВСКА

 

Надежда Маринчевска е професор в Института за изследване на изкуствата – БАН и е негов заместник-директор. Дългогодишен преподавател в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и НБУ. Автор е на книгите: „Българско анимационно кино 1915-1995“ и „Квадрати на въображението. Естетика на анимационните техники“. Носител е на наградата за кинотеория на Съюза на българските филмови дейци през 2006 и на наградата за критика на Българската филмова академия през 2014.

 

 

Анимационните хибриди“ разглежда смесването на видове, жанрове и филмови кодове в нови екранни форми – една от най-съществените черти на съвременния филмов процес. Анимацията е най-гъвкавата творческа форма на новия век, която прониква както в игралното, така и в документалното кино. Изследването е изградено върху тезата, че именно специфичните особености на анимационната изразност са основа и двигател на нови типове хибридност. Анализът е фокусиран върху промените, които настъпват във филмовия език в резултат на тази хибридизация в дигиталната епоха. Книгата предлага нов поглед към отношението „реално-фантазно“ в киното, а също така разглежда въпроса за „документалната анимация“ като нов тип представяне на достоверния факт.

 

„След двете ѝ основополагащи монографии, посветени на българското анимационно кино и на анимационните техники, в току-що излязлата си трета книга Надежда Маринчевска разширява максимално полето на своите теоретични изследванияс териториите на документалното и игралното кино. В това няма нищо случайно – отново сме свидетели на посветеното ѝ изследване на изкуството на анимацията, на желанието ѝ анимационната образност да се осмисли и обхване в цялата ѝ съвременна динамика и променени контексти.“

„В пъстрата хибридна картина на съвременния киносвят протичат постоянно паралелни процеси – от една страна – стремеж към достоверност, а от друга – тотално изчезване на истинността и доверието в образа. С цялата си книга Надежда Маринчевска доказва, че в тези процеси именно анимацията е „универсалният посредник и двигател за раждането на нови филмови форми“.

„Анимационните хибриди“, както и другите книги на Надежда Маринчевска, се чете леко и увлекателно. Тя просто е много добър разказвач и чудесен водач дори из най-сложните теоретични лабиринти, приближавайки ги максимално и до непрофесионалния читател, без това да намалява научната им стойност. Затова книгите ѝ така бързо се изчерпват.“

 

доц. д-р Невелина Попова

сп. „Проблеми на изкуството“, бр. 3, 2015

 

„Надежда Маринчевска съсредоточава вниманието си върху анимацията като еманация на синкретизма в киното. Интересът ѝ е насочен към „навлизането на стилови похвати, репрезентативни кодове и конвенции от игралното, документалното, научното, образователното и т.н. кино в полето на анимацията“.

„Затова Надежда Маринчевска е категорична, че хибридната технология и естетика стават водещи в производството на аудиовизуален продукт днес“

Людмила Дякова

сп. „Кино“, бр. 1, 2016

 

„Освен общите представи за процесите на документализма и анимацията, в книгата се разглежда и смисълът на „доверието“ към анимационното послание, което, за разлика от документалното кино, не се гради единствено върху разпознаването на истинността на образа, а върху способността на автора да направи обобщение за цял клас типични явления.“

„Анимационните хибриди“ разглежда и опитите на игралното кино да достигне фантастичните възможности на анимационния образ: трансформацията на персонажи и среда, преобразяването, нарушаването на физическите закони и др. Акцентира се върху двете различни проявления на екранно изображение – това на свръхреализма на дигиталното изображение и това „на пълната липса на достоверност“.

доц. д-р Радостина Нейкова

в-к „Култура“, бр. 35 (2827), 16 октомври 2015

ПРЕЗАНТАЦИЯ НА ГИФЕСТ СУБОТИЦА

 

15.05.2016   10.00 ч. в НАТФИЗ ПРЕЗАНТАЦИЯ на ГИФЕСТ СУБОТИЦА

 

WWW.FACEBOOK.COM/GIFEST/

HTTP://GIFESTSUBOTICA.COM/

КРЕАТИВНА КРИТИКА ДИСКУСИЯ С НАНСИ ДИНЕЙ ФЕЛПС И АНДРОНИКА МАРТОНОВА

 

КРЕАТИВНА КРИТИКА

15.05.2016  12:00 часа в Конферентната зала на НАТФИЗ:

ДИСКУСИЯ С НАНСИ ДИНЕЙ ФЕЛПС И АНДРОНИКА МАРТОНОВА

 

 

Нанси Диней Фелпс – член на Журито, която е един от най-известните и уважавани кинокритици в света, заедно с члена на Журито Андроника Мартoнова, ще разкажат за уменията в създаване на креативна критика, за своите успехи и постижения. Нанси се стреми да присъства на анимационните фестивали в цял свят и наистина успява да бъде навсякъде. Тя беше очавована миналата година от нашият фестивал, когато беше член на Селекционната комисия. Пожела да дойде отново на фестивала, вече като Жури. Написа изключително силна статия за 6-тият ЗЛАТНИЯТ КУКЕР – СОФИЯ, която беше публикувана в издания за култура и изкуство в Брюксел и в нейният сайт, следен от цял свят. Доц.д-р Андроника Мàртонова е филмов критик, изследовател и преподавател по Азиатско кино в Институт за изследване на изкуствата (WWW.ARTSTUDIES.BG) към БАН, Сектор Екранни изкуства. Публикува оперативна критика в сайта „Гласове” (WWW. GLASOVE.COM). Автор е на много научни публикации по разнообразните теми на азиатското кино. Преподавател в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” и СУ „Св. Климент Охридски” – Център за източни езици и култури.